ژانویه 25, 2022

آشنایی با دیوایس سیسکو

آشنایی با دیوایس سیسکو

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

آشنایی با mode ها در دیوایس های سیسکو

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

تصویر بالا گویا حالت های مختلف در یک روتر سیسکویی می باشد.

 

با تصویر زیر می توانیم به این Mode ها نگاه دقیق تری را داشته باشیم:

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

تعریف کردن Password و Username برای سوییچ های سیسکو

 

بعد از این که از طریق SSH یا بوسیله کابل کنسول وارد دیوایس سیسکو خود شدیم و به هر نوعی ارتباط ما برقرار شد، دستورات مطابق ذیل پیش می بریم:

 

en

conf t

line console 0

loggin local

exit

username LinuxCisco password LinuxCisco@7368

زمانی که از دستور password برای set کردن password در دیوایس خود استفاده کرده ایم می توانیم برای امن تر کردن آن از دستور زیر در سطح Global استفاده کنیم:

 

service password-encryption

 

با این دستور یک Password Level 7 خواهید داشت که Hash شده است.

 

برای امن تر کردن Password  به جای استفاده از دستور password از دستور secret در دستورات خود استفاده میکنیم.

en

conf t

line console 0

loggin local

exit

username LinuxCisco secret LinuxCisco@7368

امن کردن سطح privileged در دیوایس های سیسکو

 

en

conf t

enable secret LinuxCisco@7368

 

در صورتی که بخواهیم password را  بصورت hash وارد کنیم به طریقه زیر عمل می کنیم:

 

username LinuxCisco secret 5 e6e536260e5209c6ee88b5714aff991b

 

برای چک کردن IP ها در دیوایس های سیسکو از دستور زیر استفاده می کنیم البته این دستور به صورت خلاصه شده نشان اطلاعات را به ما نشان می دهد نه به همراه Detail

 

show ip interface interface

خروجی دستور بالا بصورت زیر خواهد بود:

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

حالا چطور می توانیم از این دستور خروجی های بهتری را بگیریم؟

فرض کنیم ما می خواهیم ببینیم اینترفیس Vlan 220 اصلا IP گرفته و یا چه IP ای گرفته است؟

میتوانیم از دستوراتی که ذکر میکنیم استفاده کنید.

 

show ip interface brief | begin Vlan

show ip interface brief | include Vlan

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

اما اگر بخواهیم کل اینترفیس ها را ببینیم به جز اینترفیس Vlan حالا بصورت زیر استفاده میکنیم:

 

show ip interface brief | exclude Vlan220

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

وقتی در حال کانفیگ کردن با روتر یا سوییچ باشید و مدت زمانی را با آن کار نکنید دستگاه شما از محیط کانفیگ خارج شده و باید مجدد باید به آن وصل بشوید و به عنوان مثال وارد محیط Global بشوید.

 

آشنایی با دیوایس سیسکو

 

 

en

conf t

line console 0

exec-timeout 20

اگر بخوایم این اتقاق کلا رخ ندهد از دستور زیر استفاده میکنیم:

no exec-timeout